User Tools

Site Tools


2479--15077-edyalge-la-gi

Edyalge
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi S. Sposetti
Nơi khám phá Gnosca
Ngày khám phá 2 tháng 2 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 15077
Tên thay thế 1999 CA
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.8048545
Viễn điểm quỹ đạo 3.0838353
Độ lệch tâm 0.0473757
Chu kỳ quỹ đạo 1845.3614763
Độ bất thường trung bình 288.44367
Độ nghiêng quỹ đạo 2.78704
Kinh độ của điểm nút lên 52.34617
Acgumen của cận điểm 80.37130
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.9

15077 Edyalge (1999 CA) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 2 tháng 2 năm 1999 bởi S. Sposetti ở Gnosca.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 15077 Edyalge
2479--15077-edyalge-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)