User Tools

Site Tools


2480--15461-johnbird-la-gi

Johnbird
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 15461
Đặt tên theo John Bird
Tên thay thế 1998 YT29
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.8127577
Viễn điểm quỹ đạo 3.5713955
Độ lệch tâm 0.1188314
Chu kỳ quỹ đạo 2083.0917526
Độ bất thường trung bình 291.10403
Độ nghiêng quỹ đạo 13.44070
Kinh độ của điểm nút lên 18.72355
Acgumen của cận điểm 36.53510
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.4

15461 Johnbird (1998 YT29) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 27 tháng 12 năm 1998 bởi Dự án nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất Lowell.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 15461 Johnbird
2480--15461-johnbird-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)