User Tools

Site Tools


2481--15854-numa-la-gi

Numa
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi V. S. Casulli
Nơi khám phá Colleverde di Guidonia
Ngày khám phá 15 tháng 2 năm 1996
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 15854
Tên thay thế 1996 CX2
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0077008
Viễn điểm quỹ đạo 2.4416308
Độ lệch tâm 0.0975270
Chu kỳ quỹ đạo 1211.9803857
Độ bất thường trung bình 141.57635
Độ nghiêng quỹ đạo 5.79901
Kinh độ của điểm nút lên 245.46086
Acgumen của cận điểm 11.62059
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.1

15854 Numa (1996 CX2) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 15 tháng 2 năm 1996 bởi V. S. Casulli ở Colleverde di Guidonia.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 15854 Numa
2481--15854-numa-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)