User Tools

Site Tools


2482--10874-locatelli-la-gi

Locatelli
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Spacewatch
Nơi khám phá Kitt Peak
Ngày khám phá 4 tháng 10 năm 1996
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 10874
Đặt tên theo Pietro Locatelli
Tên thay thế 1996 TN19
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.8886672
Viễn điểm quỹ đạo 2.8507946
Độ lệch tâm 0.2030035
Chu kỳ quỹ đạo 1332.4378857
Độ bất thường trung bình 115.72062
Độ nghiêng quỹ đạo 0.66145
Kinh độ của điểm nút lên 36.74780
Acgumen của cận điểm 282.16126
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.2

10874 Locatelli (1996 TN19) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 4 tháng 10 năm 1996 bởi Spacewatch ở Kitt Peak. Nó được đặt tên cho Pietro Antonio Locatelli.[1]

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. Truy cập ngày 25 tháng 12 năm 2008. 
2482--10874-locatelli-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)