User Tools

Site Tools


2483--11042-ernstweber-la-gi

Ernstweber
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. W. Elst
Nơi khám phá Đài thiên văn Nam Âu
Ngày khám phá 3 tháng 11 năm 1989
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 11042
Đặt tên theo Ernst Heinrich Weber
Tên thay thế 1989 VD1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1875643
Viễn điểm quỹ đạo 2.5018247
Độ lệch tâm 0.0670152
Chu kỳ quỹ đạo 1311.3778089
Độ bất thường trung bình 12.33319
Độ nghiêng quỹ đạo 7.53676
Kinh độ của điểm nút lên 101.45974
Acgumen của cận điểm 351.45248
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.0

11042 Ernstweber (1989 VD1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 3 tháng 11 năm 1989 bởi E. W. Elst ở Đài thiên văn Nam Âu.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 11042 Ernstweber
2483--11042-ernstweber-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)