User Tools

Site Tools


2484--11207-black-la-gi

Black
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 20 tháng 3 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 11207
Tên thay thế 1999 FQ58
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.2033403
Viễn điểm quỹ đạo 2.5276325
Độ lệch tâm 0.0685466
Chu kỳ quỹ đạo 1328.8596044
Độ bất thường trung bình 183.30393
Độ nghiêng quỹ đạo 6.80218
Kinh độ của điểm nút lên 197.63345
Acgumen của cận điểm 340.79241
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.9

11207 Black (1999 FQ58) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 20 tháng 3 năm 1999 bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 11207 Black
2484--11207-black-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)