User Tools

Site Tools


2485--11417-chughtai-la-gi

Chughtai
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 13 tháng 5 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 11417
Tên thay thế 1999 JW117
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.4702163
Viễn điểm quỹ đạo 3.0448277
Độ lệch tâm 0.1041898
Chu kỳ quỹ đạo 1672.5415463
Độ bất thường trung bình 279.84742
Độ nghiêng quỹ đạo 5.06519
Kinh độ của điểm nút lên 66.91931
Acgumen của cận điểm 243.19545
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.3

11417 Chughtai (1999 JW117) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 13 tháng 5 năm 1999 bởi Nhóm Nghiên cứu Thiên thạch gần Trái Đất thuộc phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 11417 Chughtai
2485--11417-chughtai-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)