User Tools

Site Tools


2486--11668-balios-la-gi

Balios
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi P. Pravec
Nơi khám phá Ondřejov
Ngày khám phá 3 tháng 11 năm 1997
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 11668
Tên thay thế 1997 VV1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 4.4476839
Viễn điểm quỹ đạo 5.9472267
Độ lệch tâm 0.1442574
Chu kỳ quỹ đạo 4327.9733387
Độ bất thường trung bình 303.55030
Độ nghiêng quỹ đạo 4.67363
Kinh độ của điểm nút lên 20.14921
Acgumen của cận điểm 13.30597
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 11.6

11668 Balios (1997 VV1) là một Trojan của Sao Mộc được phát hiện ngày 3 tháng 11 năm 1997 bởi P. Pravec ở the Ondřejov Observatory.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 11668 Balios
2486--11668-balios-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)