User Tools

Site Tools


2487--11848-paullouka-la-gi

11848 Paullouka (tên chỉ định: 1988 CW2) là một tiểu hành tinh vành đai chính. Nó được phát hiện bởi Eric Walter Elst ở Đài thiên văn La Silla ở Chile ngày 11 tháng 2 năm 1988. Nó được đặt theo tên Vital-Paul Delporte (Paul Louka), a Wallonian musician, visual artist, và director thuộc SABAM.

  • Danh sách các tiểu hành tinh: 11001–12000
  • JPL Small-Body Database Browser
2487--11848-paullouka-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)