User Tools

Site Tools


2488--12065-jaworski-la-gi

Jaworski
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 20 tháng 3 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 12065
Tên thay thế 1998 FA33
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9775034
Viễn điểm quỹ đạo 2.8184434
Độ lệch tâm 0.1753439
Chu kỳ quỹ đạo 1356.3287316
Độ bất thường trung bình 201.54125
Độ nghiêng quỹ đạo 2.85260
Kinh độ của điểm nút lên 160.77326
Acgumen của cận điểm 97.48720
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.2

12065 Jaworski (1998 FA33) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 20 tháng 3 năm 1998 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 12065 Jaworski
2488--12065-jaworski-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)