User Tools

Site Tools


2489--12242-koon-la-gi

Koon
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi C. S. Shoemaker và E. M. Shoemaker
Nơi khám phá Đài thiên văn Palomar
Ngày khám phá 18 tháng 8 năm 1988
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 12242
Tên thay thế 1988 QY
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 4.7577036
Viễn điểm quỹ đạo 5.4469724
Độ lệch tâm 0.0675444
Chu kỳ quỹ đạo 4209.7109612
Độ bất thường trung bình 269.50062
Độ nghiêng quỹ đạo 29.78248
Kinh độ của điểm nút lên 222.64497
Acgumen của cận điểm 93.22231
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 10.5

12242 Koon (1988 QY) là một thiên thể Troia của Sao Mộc, trong nhóm Troia, được phát hiện vào ngày 18 tháng 8 năm 1988 bởi C. S. Shoemaker và E. M. Shoemaker tại trạm thiên văn Palomar.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 12242 Koon
2489--12242-koon-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)