User Tools

Site Tools


2490--12439-okasaki-la-gi

Okasaki
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi T. Okuni
Nơi khám phá Nanyo
Ngày khám phá 15 tháng 2 năm 1996
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 12439
Tên thay thế 1996 CA3
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.7597170
Viễn điểm quỹ đạo 3.5376150
Độ lệch tâm 0.1235282
Chu kỳ quỹ đạo 2040.7429801
Độ bất thường trung bình 26.54017
Độ nghiêng quỹ đạo 2.19170
Kinh độ của điểm nút lên 81.06216
Acgumen của cận điểm 137.87836
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.3

12439 Okasaki (1996 CA3) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 15 tháng 2 năm 1996 bởi T. Okuni ở Nanyo.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 12439 Okasaki
2490--12439-okasaki-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)