User Tools

Site Tools


2493--13140-shinchukai-la-gi

13140 Shinchukai (tên chỉ định: 1994 VW2) là một tiểu hành tinh vành đai chính. Nó được phát hiện bởi Kin Endate và Kazuro Watanabe ở Đài thiên văn Kitami ở Hokkaidō, Nhật Bản, ngày 4 tháng 11 năm 1994. Nó được đặt theo tên Shinchukai, the alumni association of the high school ở Shingū, Wakayama Prefecture, Nhật Bản.

  • Danh sách các tiểu hành tinh: 13001–14000
  • NASA JPL Cơ sở dữ liệu thiên thể nhỏ 13140 Shinchukai
2493--13140-shinchukai-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)