User Tools

Site Tools


2494--13389-stacey-la-gi

Stacey
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi J. V. McClusky
Nơi khám phá Fair Oaks Ranch
Ngày khám phá 10 tháng 1 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 13389
Tên thay thế 1999 AG24
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.6243566
Viễn điểm quỹ đạo 3.6227372
Độ lệch tâm 0.1598152
Chu kỳ quỹ đạo 2016.3711413
Độ bất thường trung bình 77.96552
Độ nghiêng quỹ đạo 1.78512
Kinh độ của điểm nút lên 317.78218
Acgumen của cận điểm 337.05680
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.5

13389 Stacey (1999 AG24) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 10 tháng 1 năm 1999 bởi J. V. McClusky ở Fair Oaks Ranch.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 13389 Stacey
2494--13389-stacey-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)