User Tools

Site Tools


2495--13714-stainbrook-la-gi

Stainbrook
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 17 tháng 8 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 13714
Tên thay thế 1998 QV38
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9551610
Viễn điểm quỹ đạo 2.5777758
Độ lệch tâm 0.1373535
Chu kỳ quỹ đạo 1246.3009960
Độ bất thường trung bình 208.92375
Độ nghiêng quỹ đạo 4.41834
Kinh độ của điểm nút lên 248.95293
Acgumen của cận điểm 203.54929
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.4

13714 Stainbrook (1998 QV38) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 17 tháng 8 năm 1998 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 13714 Stainbrook
2495--13714-stainbrook-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)