User Tools

Site Tools


2496--14026-esquerdo-la-gi

Esquerdo
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Spacewatch
Nơi khám phá Kitt Peak
Ngày khám phá 28 tháng 9 năm 1994
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 14026
Tên thay thế 1994 ST7
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9801046
Viễn điểm quỹ đạo 2.7407128
Độ lệch tâm 0.1611179
Chu kỳ quỹ đạo 1324.5831859
Độ bất thường trung bình 335.98029
Độ nghiêng quỹ đạo 2.63298
Kinh độ của điểm nút lên 158.40261
Acgumen của cận điểm 128.29445
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.8

14026 Esquerdo (1994 ST7) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 28 tháng 9 năm 1994 bởi Spacewatch ở Kitt Peak.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 14026 Esquerdo
2496--14026-esquerdo-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)