User Tools

Site Tools


2497--14354-kolesnikov-la-gi

Kolesnikov
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. W. Elst
Nơi khám phá Đài thiên văn Nam Âu
Ngày khám phá 21 tháng 8 năm 1987
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 14354
Tên thay thế 1987 QX7
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1791742
Viễn điểm quỹ đạo 3.5275588
Độ lệch tâm 0.2362796
Chu kỳ quỹ đạo 1760.4949338
Độ bất thường trung bình 115.53121
Độ nghiêng quỹ đạo 5.71248
Kinh độ của điểm nút lên 151.80084
Acgumen của cận điểm 153.85623
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.3

14354 Kolesnikov (1987 QX7) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 21 tháng 8 năm 1987 bởi E. W. Elst ở Đài thiên văn Nam Âu.

Nó được đặt theo tên Yevgeni Kolesnikov, a scientist who investigated Tunguska event (Tunguska meteorite).

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 14354 Kolesnikov
2497--14354-kolesnikov-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)