User Tools

Site Tools


2498--14724-sno-la-gi

SNO
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Spacewatch
Nơi khám phá Kitt Peak
Ngày khám phá 10 tháng 2 năm 2000
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 14724
Đặt tên theo Sudbury Neutrino Observatory
Tên thay thế 2000 CA100
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.7011917
Viễn điểm quỹ đạo 3.1245879
Độ lệch tâm 0.0726763
Chu kỳ quỹ đạo 1815.8689697
Độ bất thường trung bình 65.43255
Độ nghiêng quỹ đạo 3.13555
Kinh độ của điểm nút lên 123.51148
Acgumen của cận điểm 189.01130
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.1

14724 SNO (2000 CA100) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 10 tháng 2 năm 2000 bởi Spacewatch ở Kitt Peak.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 14724 SNO
2498--14724-sno-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)