User Tools

Site Tools


2499--15083-tianhuili-la-gi

Tianhuili
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 10 tháng 2 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 15083
Tên thay thế 1999 CJ34
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0644222
Viễn điểm quỹ đạo 2.9752270
Độ lệch tâm 0.1807278
Chu kỳ quỹ đạo 1461.0123972
Độ bất thường trung bình 272.69863
Độ nghiêng quỹ đạo 3.54803
Kinh độ của điểm nút lên 124.85779
Acgumen của cận điểm 214.81814
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.5

15083 Tianhuili (1999 CJ34) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 10 tháng 2 năm 1999 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 15083 Tianhuili
2499--15083-tianhuili-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)