User Tools

Site Tools


2500--15462-stumegan-la-gi

Stumegan
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Spacewatch
Nơi khám phá Kitt Peak
Ngày khám phá 8 tháng 1 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 15462
Tên thay thế 1999 AV1; 2000 HQ11
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 4 tháng 1 năm 2010
Cận điểm quỹ đạo 2.7323641
Viễn điểm quỹ đạo 2.9636691
Độ lệch tâm 0.0406081
Chu kỳ quỹ đạo 1755.5458914
Độ bất thường trung bình 145.05398
Độ nghiêng quỹ đạo 1.09030
Kinh độ của điểm nút lên 324.48684
Acgumen của cận điểm 108.14275
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.4

15462 Stumegan (1999 AV1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 8 tháng 1 năm 1999. The asteroid được khám phá ở Đài thiên văn quốc gia Kitt Peak as part thuộc Spacewatch project.

Nó được đặt theo tên Stu Megan, who discovered the first Spacewatch FMO Project asteroid to attain an official IAU MPEC designation.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 15462 Stumegan
  • University of Arizona Spacewatch FMO Project
2500--15462-stumegan-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)