User Tools

Site Tools


2501--15860-sir-la-gi

15860 Siráň là một tiểu hành tinh vành đai chính với chu kỳ quỹ đạo là 1338.2932464 ngày (3.66 năm).[1]

Nó được phát hiện ngày 20 tháng 8 năm 1996.

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 17 tháng 5 năm 2008. 
2501--15860-sir-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)