User Tools

Site Tools


2502--10875-veracini-la-gi

Veracini
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Spacewatch
Nơi khám phá Kitt Peak
Ngày khám phá 7 tháng 10 năm 1996
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 10875
Đặt tên theo Francesco Maria Veracini
Tên thay thế 1996 TG28
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1587091
Viễn điểm quỹ đạo 3.3145635
Độ lệch tâm 0.2111816
Chu kỳ quỹ đạo 1653.5755540
Độ bất thường trung bình 22.23961
Độ nghiêng quỹ đạo 9.84266
Kinh độ của điểm nút lên 167.41114
Acgumen của cận điểm 35.36750
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.5

10875 Veracini (1996 TG28) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 7 tháng 10 năm 1996 bởi Spacewatch ở Kitt Peak. Nó được đặt tên cho nhà soạn nhạc Ý Francesco Maria Veracini.[1]

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. Truy cập ngày 25 tháng 12 năm 2008. 
2502--10875-veracini-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)