User Tools

Site Tools


2504--11212-tebbutt-la-gi

Tebbutt
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi F. B. Zoltowski
Nơi khám phá Woomera
Ngày khám phá 18 tháng 4 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 11212
Đặt tên theo John Tebbutt
Tên thay thế 1999 HS
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9764632
Viễn điểm quỹ đạo 2.5834474
Độ lệch tâm 0.1331132
Chu kỳ quỹ đạo 1257.4419167
Độ bất thường trung bình 234.24851
Độ nghiêng quỹ đạo 3.12583
Kinh độ của điểm nút lên 79.61935
Acgumen của cận điểm 131.25819
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.6

11212 Tebbutt (1999 HS) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 18 tháng 4 năm 1999 bởi F. B. Zoltowski ở Woomera.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 11212 Tebbutt
2504--11212-tebbutt-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)