User Tools

Site Tools


2505--11419-donjohnson-la-gi

Donjohnson
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Spacewatch
Nơi khám phá Kitt Peak
Ngày khám phá 16 tháng 5 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 11419
Đặt tên theo Don Johnson
Tên thay thế 1999 KS2
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.7663949
Viễn điểm quỹ đạo 3.2750759
Độ lệch tâm 0.0841982
Chu kỳ quỹ đạo 1917.6416587
Độ bất thường trung bình 47.69692
Độ nghiêng quỹ đạo 11.32838
Kinh độ của điểm nút lên 63.28365
Acgumen của cận điểm 14.69364
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.0

11419 Donjohnson (1999 KS2) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 16 tháng 5 năm 1999 bởi Spacewatch ở Kitt Peak.

  • NASA JPL Cơ sở dữ liệu thiên thể nhỏ 11419 Donjohnson
2505--11419-donjohnson-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)