User Tools

Site Tools


2506--11669-pascalscholl-la-gi

Pascalscholl
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Khảo sát tiểu hành tinh OCA-DLR
Nơi khám phá Caussols
Ngày khám phá 7 tháng 12 năm 1997
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 11669
Tên thay thế 1997 XY8
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.2167133
Viễn điểm quỹ đạo 2.6667551
Độ lệch tâm 0.0921562
Chu kỳ quỹ đạo 1393.6252253
Độ bất thường trung bình 318.72260
Độ nghiêng quỹ đạo 1.28437
Kinh độ của điểm nút lên 72.82320
Acgumen của cận điểm 19.81896
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.2

11669 Pascalscholl (1997 XY8) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 7 tháng 12 năm 1997 bởi Khảo sát tiểu hành tinh OCA-DLR ở Caussols.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 11669 Pascalscholl
2506--11669-pascalscholl-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)