User Tools

Site Tools


2507--11849-fauvel-la-gi

Fauvel
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. W. Elst
Nơi khám phá Đài thiên văn Nam Âu
Ngày khám phá 15 tháng 2 năm 1988
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 11849
Tên thay thế 1988 CF7
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0968956
Viễn điểm quỹ đạo 3.1406002
Độ lệch tâm 0.1992755
Chu kỳ quỹ đạo 1547.8859812
Độ bất thường trung bình 50.52978
Độ nghiêng quỹ đạo 8.00751
Kinh độ của điểm nút lên 230.95506
Acgumen của cận điểm 135.50942
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.7

11849 Fauvel (1988 CF7) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 15 tháng 2 năm 1988 bởi E. W. Elst ở Đài thiên văn Nam Âu.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 11849 Fauvel
2507--11849-fauvel-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)