User Tools

Site Tools


2509--12244-werfel-la-gi

Werfel
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi F. Borngen
Nơi khám phá Tautenburg
Ngày khám phá 8 tháng 9 năm 1990
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 12244
Đặt tên theo Franz Werfel
Tên thay thế 1990 RY2
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.7429519
Viễn điểm quỹ đạo 3.4028155
Độ lệch tâm 0.1073688
Chu kỳ quỹ đạo 1967.5130799
Độ bất thường trung bình 250.54884
Độ nghiêng quỹ đạo 8.99843
Kinh độ của điểm nút lên 189.17193
Acgumen của cận điểm 165.32911
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.3

12244 Werfel (1988 RY2) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 8 tháng 9 năm 1990 bởi F. Borngen ở Tautenburg.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 12244 Werfel
2509--12244-werfel-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)