User Tools

Site Tools


2512--12867-jo-lo-c-la-gi

12867 Joëloïc
Tên
Tên Joëloïc
Tên chỉ định 1998 LK2
Phát hiện
Ngày phát hiện 1 tháng 6 năm 1998
Thông số quỹ đạo
Kỷ nguyên 27 tháng 10 năm 2007 (JDCT 2454400.5)
Độ lệch tâm (e) 0.2103069
Bán trục lớn (a) 2.3189964 AU
Cận điểm quỹ đạo (q) 1.8312955 AU
Viễn điểm quỹ đạo (Q) 2.8066973 AU
Chu kỳ quỹ đạo (P) 3.53 a
Độ nghiêng quỹ đạo (i) 6.63315°
Kinh độ (Ω) 163.49109°
Acgumen (ω) 177.02469°
Độ bất thường trung bình (M) 236.34350°

12867 Joëloïc là một tiểu hành tinh vành đai chính với chu kỳ quỹ đạo là 1289.8777346 ngày (3.53 năm).[1]

Nó được phát hiện ngày 1 tháng 6 năm 1998.

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 28 tháng 4 năm 2008. 
2512--12867-jo-lo-c-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)