User Tools

Site Tools


2513--13390-bou-ka-la-gi

13390 Bouška
Tên
Tên Bouška
Tên chỉ định 1999 FQ3
Phát hiện
Người phát hiện P. Pravec, M. Wolf
Ngày phát hiện 18 tháng 3 năm 1999
Thông số quỹ đạo
Kỷ nguyên 27 tháng 10 năm 2007 (JDCT 2454400.5)
Độ lệch tâm (e) 0.1772367
Bán trục lớn (a) 2.5807031 AU
Cận điểm quỹ đạo (q) 2.1233078 AU
Viễn điểm quỹ đạo (Q) 3.0380984 AU
Chu kỳ quỹ đạo (P) 4.15 a
Độ nghiêng quỹ đạo (i) 13.26646°
Kinh độ (Ω) 148.66838°
Acgumen (ω) 250.66978°
Độ bất thường trung bình (M) 124.84430°

13390 Bouška là một tiểu hành tinh vành đai chính với chu kỳ quỹ đạo là 1514.2775552 ngày (4.15 năm).[1]

Nó được phát hiện ngày 18 tháng 3 năm 1999.

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 13 tháng 4 năm 2008. 
2513--13390-bou-ka-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)