User Tools

Site Tools


2514--13715-steed-la-gi

Steed
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 17 tháng 8 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 13715
Tên thay thế 1998 QK39
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.2020049
Viễn điểm quỹ đạo 2.9885425
Độ lệch tâm 0.1515327
Chu kỳ quỹ đạo 1527.1200615
Độ bất thường trung bình 93.26069
Độ nghiêng quỹ đạo 5.87626
Kinh độ của điểm nút lên 117.76006
Acgumen của cận điểm 250.02039
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.7

13715 Steed (1998 QK39) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 17 tháng 8 năm 1998 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 13715 Steed
2514--13715-steed-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)