User Tools

Site Tools


2515--14360-ipatov-la-gi

Ipatov
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. W. Elst
Nơi khám phá Đài thiên văn Nam Âu
Ngày khám phá 13 tháng 2 năm 1988
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 14360
Tên thay thế 1988 CV4
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.6460983
Viễn điểm quỹ đạo 3.7095677
Độ lệch tâm 0.1673262
Chu kỳ quỹ đạo 2069.1645851
Độ bất thường trung bình 34.45734
Độ nghiêng quỹ đạo 18.21214
Kinh độ của điểm nút lên 182.04566
Acgumen của cận điểm 146.06227
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.9

14360 Ipatov (1988 CV4) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 13 tháng 2 năm 1988 bởi E. W. Elst ở Đài thiên văn Nam Âu.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 14360 Ipatov
2515--14360-ipatov-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)