User Tools

Site Tools


2516--14727-suggs-la-gi

Suggs
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Spacewatch
Nơi khám phá Kitt Peak
Ngày khám phá 27 tháng 2 năm 2000
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 14727
Tên thay thế 2000 DU11
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0529415
Viễn điểm quỹ đạo 2.5168233
Độ lệch tâm 0.1015111
Chu kỳ quỹ đạo 1261.5201760
Độ bất thường trung bình 214.05692
Độ nghiêng quỹ đạo 3.67677
Kinh độ của điểm nút lên 172.70600
Acgumen của cận điểm 273.00643
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.7

14727 Suggs (2000 DU11) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 27 tháng 2 năm 2000 bởi Spacewatch ở Kitt Peak.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 14727 Suggs
2516--14727-suggs-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)