User Tools

Site Tools


2517--15088-licitra-la-gi

Licitra
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 10 tháng 2 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 15088
Tên thay thế 1999 CK82
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0078231
Viễn điểm quỹ đạo 2.6793151
Độ lệch tâm 0.1432627
Chu kỳ quỹ đạo 1310.4337463
Độ bất thường trung bình 312.73592
Độ nghiêng quỹ đạo 7.08568
Kinh độ của điểm nút lên 98.53844
Acgumen của cận điểm 265.05396
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.5

15088 Licitra (1999 CK82) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 10 tháng 2 năm 1999 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 15088 Licitra
2517--15088-licitra-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)