User Tools

Site Tools


2518--15465-buchroeder-la-gi

Buchroeder
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Spacewatch
Nơi khám phá Kitt Peak
Ngày khám phá 15 tháng 1 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 15465
Tên thay thế 1999 AZ5
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.7923000
Viễn điểm quỹ đạo 3.3441550
Độ lệch tâm 0.0899306
Chu kỳ quỹ đạo 1963.0427752
Độ bất thường trung bình 270.29455
Độ nghiêng quỹ đạo 1.52560
Kinh độ của điểm nút lên 130.92721
Acgumen của cận điểm 358.49168
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.0

15465 Buchroeder (1999 AZ5) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 15 tháng 1 năm 1999 bởi Spacewatch ở Kitt Peak.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 15465 Buchroeder
2518--15465-buchroeder-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)