User Tools

Site Tools


2519--15861-ispahan-la-gi

Ispahan
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. W. Elst
Nơi khám phá Đài thiên văn Nam Âu
Ngày khám phá 17 tháng 4 năm 1996
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 15861
Đặt tên theo Isfahan
Tên thay thế 1996 HB12
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.5724959
Viễn điểm quỹ đạo 3.4032633
Độ lệch tâm 0.1390229
Chu kỳ quỹ đạo 1886.4402778
Độ bất thường trung bình 65.36600
Độ nghiêng quỹ đạo 13.63419
Kinh độ của điểm nút lên 41.27136
Acgumen của cận điểm 246.86811
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.9

15861 Ispahan (1996 HB12) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 17 tháng 4 năm 1996 bởi E. W. Elst ở Đài thiên văn Nam Âu.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 15861 Ispahan
2519--15861-ispahan-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)