User Tools

Site Tools


2520--10877-jiangnan-tianchi-la-gi

10877 Jiangnan Tianchi (tên chỉ định: 1996 UR) là một tiểu hành tinh vành đai chính. Nó được phát hiện bởi Yoshisada Shimizu và Takeshi Urata ở Đài thiên văn Nachi-Katsuura ở Nachikatsuura, Wakayama Prefecture, Nhật Bản, ngày 16 tháng 10 năm 1996. Nó được đặt theo tên Jiang Nan Tian Chi, an astronomical observatory in eastern China.

  • Danh sách các tiểu hành tinh: 10001–11000
  • JPL Small-Body Database Browser
2520--10877-jiangnan-tianchi-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)