User Tools

Site Tools


2521--11050-messia-n-la-gi

Messiaën
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi F. Borngen và L. D. Schmadel
Nơi khám phá Tautenburg
Ngày khám phá 13 tháng 10 năm 1990
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 11050
Đặt tên theo Olivier Messiaen
Tên thay thế 1990 TE7
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.6827160
Viễn điểm quỹ đạo 3.2589718
Độ lệch tâm 0.0969852
Chu kỳ quỹ đạo 1870.3297282
Độ bất thường trung bình 168.56290
Độ nghiêng quỹ đạo 9.08590
Kinh độ của điểm nút lên 211.15418
Acgumen của cận điểm 165.98055
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.6

11050 Messiaën (1990 TE7) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 13 tháng 10 năm 1990 bởi F. Borngen và L. D. Schmadel ở Tautenburg. Nó được đặt theo tên the French organist và composer Olivier Messiaen.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 11050 Messiaën
2521--11050-messia-n-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)