User Tools

Site Tools


2522--11219-benbohn-la-gi

Benbohn
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 10 tháng 5 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 11219
Tên thay thế 1999 JN20
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0118470
Viễn điểm quỹ đạo 2.7087358
Độ lệch tâm 0.1476277
Chu kỳ quỹ đạo 1324.4844527
Độ bất thường trung bình 184.18422
Độ nghiêng quỹ đạo 0.63490
Kinh độ của điểm nút lên 17.71687
Acgumen của cận điểm 189.15494
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.8

11219 Benbohn (1999 JN20) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 10 tháng 5 năm 1999 bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 11219 Benbohn
2522--11219-benbohn-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)