User Tools

Site Tools


2524--11670-fountain-la-gi

Fountain
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi M. W. Buie
Nơi khám phá trạm Anderson Mesa of the Lowell Observatory
Ngày khám phá 6 tháng 1 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 11670
Tên thay thế 1998 AU9
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.7406038
Viễn điểm quỹ đạo 3.4635250
Độ lệch tâm 0.1165226
Chu kỳ quỹ đạo 1995.6052338
Độ bất thường trung bình 258.86918
Độ nghiêng quỹ đạo 0.89175
Kinh độ của điểm nút lên 22.87113
Acgumen của cận điểm 245.06119
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.9

11670 Fountain (1998 AU9) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 6 tháng 1 năm 1998 bởi M. W. Buie ở trạm Anderson Mesa thuộc Đài thiên văn Lowell.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 11670 Fountain
2524--11670-fountain-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)