User Tools

Site Tools


2525--11852-shoumen-la-gi

Shoumen
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi V. G. Shkodrov và V. G. Ivanova
Nơi khám phá Rozhen
Ngày khám phá 10 tháng 9 năm 1988
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 11852
Tên thay thế 1988 RD
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.8353213
Viễn điểm quỹ đạo 2.9367651
Độ lệch tâm 0.2308097
Chu kỳ quỹ đạo 1346.2194456
Độ bất thường trung bình 105.74573
Độ nghiêng quỹ đạo 24.23802
Kinh độ của điểm nút lên 5.76264
Acgumen của cận điểm 23.97814
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.8

11852 Shoumen (1988 RD) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 10 tháng 9 năm 1988 by Prof. DSc V. G. Shkodrov và Assoc. Prof. Dr. V. G. Ivanova ở Rozhen Observatory.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 11852 Shoumen
2525--11852-shoumen-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)