User Tools

Site Tools


2526--12068-khandrika-la-gi

Khandrika
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 20 tháng 3 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 12068
Tên thay thế 1998 FZ53
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.8615811
Viễn điểm quỹ đạo 2.7288367
Độ lệch tâm 0.1889274
Chu kỳ quỹ đạo 1270.0820254
Độ bất thường trung bình 129.57096
Độ nghiêng quỹ đạo 5.02725
Kinh độ của điểm nút lên 223.73759
Acgumen của cận điểm 156.46156
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.7

12068 Khandrika (1998 FZ53) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 20 tháng 3 năm 1998 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 12068 Khandrika
2526--12068-khandrika-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)