User Tools

Site Tools


2527--12252-gwangju-la-gi

Gwangju
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi M. Koishikawa
Nơi khám phá Sendai Astronomical Observatory Ayashi station
Ngày khám phá 8 tháng 11 năm 1988
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 12252
Tên thay thế 1988 VT1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.3796757
Viễn điểm quỹ đạo 3.8443567
Độ lệch tâm 0.2353267
Chu kỳ quỹ đạo 2005.2161241
Độ bất thường trung bình 193.03955
Độ nghiêng quỹ đạo 12.30825
Kinh độ của điểm nút lên 176.85834
Acgumen của cận điểm 242.95109
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.0

12252 Gwangju (1988 VT1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 8 tháng 11 năm 1988 bởi M. Koishikawa ở Sendai Astronomical Observatory Ayashi station.

Nó được đặt theo tên Gwangju metropolitan city, a sister city of Sendai.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 12252 Gwangju
2527--12252-gwangju-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)