User Tools

Site Tools


2529--13395-deconihout-la-gi

Deconihout
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi L. Bernasconi
Nơi khám phá St. Michel sur Meurthe
Ngày khám phá 10 tháng 9 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 13395
Tên thay thế 1999 RH35
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.8443584
Viễn điểm quỹ đạo 2.7179642
Độ lệch tâm 0.1914827
Chu kỳ quỹ đạo 1258.4397612
Độ bất thường trung bình 223.48405
Độ nghiêng quỹ đạo 3.13632
Kinh độ của điểm nút lên 173.49251
Acgumen của cận điểm 138.50426
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.6

13395 Deconihout (1999 RH35) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 10 tháng 9 năm 1999 bởi L. Bernasconi ở St. Michel sur Meurthe.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 13395 Deconihout
2529--13395-deconihout-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)