User Tools

Site Tools


2530--13716-trevino-la-gi

Trevino
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 17 tháng 8 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 13716
Tên thay thế 1998 QJ40
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0306842
Viễn điểm quỹ đạo 2.6662568
Độ lệch tâm 0.1353163
Chu kỳ quỹ đạo 1314.5469481
Độ bất thường trung bình 236.44150
Độ nghiêng quỹ đạo 6.82487
Kinh độ của điểm nút lên 188.52021
Acgumen của cận điểm 170.96497
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.2

13716 Trevino (1998 QJ40) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 17 tháng 8 năm 1998 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • NASA JPL Cơ sở dữ liệu thiên thể nhỏ 13716 Trevino
2530--13716-trevino-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)