User Tools

Site Tools


2532--14728-schuchardt-la-gi

14728 Schuchardt (tên chỉ định: 2000 DY14) là một tiểu hành tinh vành đai chính. Nó được khám phá thông qua Catalina Sky Survey ngày 26 tháng 2 năm 2000. Nó được đặt theo tên Maria Schuchardt, data manager ở Lunar và Planetary Laboratory's Space Imagery Center ở University of Arizona.

  • Danh sách các tiểu hành tinh: 14001–15000
  • NASA JPL Cơ sở dữ liệu thiên thể nhỏ 14728 Schuchardt
2532--14728-schuchardt-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)