User Tools

Site Tools


2533--15091-howell-la-gi

Howell
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Spacewatch
Nơi khám phá Kitt Peak
Ngày khám phá 9 tháng 2 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 15091
Tên thay thế 1999 CM136
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.9665849
Viễn điểm quỹ đạo 3.4827089
Độ lệch tâm 0.0800280
Chu kỳ quỹ đạo 2115.0549967
Độ bất thường trung bình 88.61778
Độ nghiêng quỹ đạo 7.27900
Kinh độ của điểm nút lên 305.36108
Acgumen của cận điểm 315.29795
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.3

15091 Howell (1999 CM136) là một tiểu hành tinh nằm phía ngoài của vành đai chính được phát hiện ngày 9 tháng 2 năm 1999 bởi Spacewatch ở Kitt Peak.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 15091 Howell
2533--15091-howell-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)