User Tools

Site Tools


2534--15868-akiyoshidai-la-gi

Akiyoshidai
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi A. Nakamura
Nơi khám phá Kuma Kogen
Ngày khám phá 16 tháng 7 năm 1996
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 15868
Tên thay thế 1996 OL
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.8825186
Viễn điểm quỹ đạo 2.6259426
Độ lệch tâm 0.1648953
Chu kỳ quỹ đạo 1236.2204770
Độ bất thường trung bình 173.08085
Độ nghiêng quỹ đạo 4.53547
Kinh độ của điểm nút lên 96.82231
Acgumen của cận điểm 230.28709
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.1

15868 Akiyoshidai (1996 OL) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 16 tháng 7 năm 1996 bởi A. Nakamura ở Kuma Kogen.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 15868 Akiyoshidai
2534--15868-akiyoshidai-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)