User Tools

Site Tools


2536--11051-racine-la-gi

Racine
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. W. Elst
Nơi khám phá Đài thiên văn Nam Âu
Ngày khám phá 15 tháng 11 năm 1990
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 11051
Đặt tên theo Jean Racine
Tên thay thế 1990 VH12
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.8394271
Viễn điểm quỹ đạo 3.2251079
Độ lệch tâm 0.0635961
Chu kỳ quỹ đạo 1928.6333859
Độ bất thường trung bình 155.05962
Độ nghiêng quỹ đạo 9.42676
Kinh độ của điểm nút lên 199.53319
Acgumen của cận điểm 171.75091
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.3

11051 Racine (1990 VH12) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 15 tháng 11 năm 1990 bởi E. W. Elst ở Đài thiên văn Nam Âu.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 11051 Racine
2536--11051-racine-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)