User Tools

Site Tools


2537--11225-borden-la-gi

Borden
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 10 tháng 5 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 11225
Tên thay thế 1999 JD36
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1078319
Viễn điểm quỹ đạo 2.6240367
Độ lệch tâm 0.1090911
Chu kỳ quỹ đạo 1329.2371168
Độ bất thường trung bình 22.03810
Độ nghiêng quỹ đạo 4.24307
Kinh độ của điểm nút lên 175.19857
Acgumen của cận điểm 208.10302
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.8

11225 Borden (1999 JD36) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 10 tháng 5 năm 1999 bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 11225 Borden
2537--11225-borden-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)