User Tools

Site Tools


2538--11422-alilienthal-la-gi

Alilienthal
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Spacewatch
Nơi khám phá Kitt Peak
Ngày khám phá 10 tháng 6 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 11422
Tên thay thế 1999 LD7
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.2390170
Viễn điểm quỹ đạo 2.8563502
Độ lệch tâm 0.1211558
Chu kỳ quỹ đạo 1485.3085041
Độ bất thường trung bình 28.50192
Độ nghiêng quỹ đạo 3.18665
Kinh độ của điểm nút lên 236.34267
Acgumen của cận điểm 61.52871
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.4

11422 Alilienthal (1999 LD7) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 10 tháng 6 năm 1999 bởi Spacewatch ở Kitt Peak.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 11422 Alilienthal
2538--11422-alilienthal-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)